سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Edge-to-edge repair for mitral regurgitation associated with isolated double-orifice mitral valve

ISSN کد : 1569-9293, 1569-9285

ناشر : Oxford University Press (OUP)

DOI کد :

10.1093/icvts/ivx365

سال انتشار : 2017

نویسنده : Takeshi Oda, Takanori Kono, Keiichi Akaiwa, Katsuhiko Nakamura

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1093/icvts/ivx365},
  url = {http://dx.doi.org/10.1093/icvts/ivx365},
  year = 2017,
  publisher = {Oxford University Press (OUP)},
  pages = {},
  author = {Takeshi Oda, Takanori Kono, Keiichi Akaiwa, Katsuhiko Nakamura},
  title = {Edge-to-edge repair for mitral regurgitation associated with isolated double-orifice mitral valve}
}
TY - DATA
DO - 10.1093/icvts/ivx365
UR - http://dx.doi.org/10.1093/icvts/ivx365
TI - Edge-to-edge repair for mitral regurgitation associated with isolated double-orifice mitral valve
PY - 2017
PB - Oxford University Press (OUP)
SP - 
AU -Takeshi Oda, Takanori Kono, Keiichi Akaiwa, Katsuhiko Nakamura
Takeshi Oda, Takanori Kono, Keiichi Akaiwa, Katsuhiko Nakamura, T. (2017). Edge-to-edge repair for mitral regurgitation associated with isolated double-orifice mitral valve. doi:10.1093/icvts/ivx365
“Edge-to-edge repair for mitral regurgitation associated with isolated double-orifice mitral valve.” (2017) - Author: Takeshi Oda, Takanori Kono, Keiichi Akaiwa, Katsuhiko Nakamura