سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : New Thiourea-thiazolidine Complexes and Study of their Biological Activity

ناشر : MDPI

DOI کد :

10.3390/ecmc-3-04665

سال انتشار : 2017

نویسنده : Daniel Salvador Gil, Mª Concepción Gimeno

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.3390/ecmc-3-04665},
  url = {http://dx.doi.org/10.3390/ecmc-3-04665},
  year = 2017,
  publisher = {MDPI},
  pages = {},
  author = {Daniel Salvador Gil, Mª Concepción Gimeno},
  title = {New Thiourea-thiazolidine Complexes and Study of their Biological Activity}
}
TY - DATA
DO - 10.3390/ecmc-3-04665
UR - http://dx.doi.org/10.3390/ecmc-3-04665
TI - New Thiourea-thiazolidine Complexes and Study of their Biological Activity
PY - 2017
PB - MDPI
SP - 
AU -Daniel Salvador Gil, Mª Concepción Gimeno
Daniel Salvador Gil, Mª Concepción Gimeno, T. (2017). New Thiourea-thiazolidine Complexes and Study of their Biological Activity. doi:10.3390/ecmc-3-04665
“New Thiourea-thiazolidine Complexes and Study of their Biological Activity.” (2017) - Author: Daniel Salvador Gil, Mª Concepción Gimeno