سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : Antiadenovirus Activity of New Fluorine-containing Polypeptides Mimetics

ناشر : MDPI

DOI کد :

10.3390/ecmc-3-04678

سال انتشار : 2017

نویسنده : Yulia Pankivska, Liubov Biliavska, Olga Povnitsa, Svitlana Zagorodnya

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.3390/ecmc-3-04678},
  url = {http://dx.doi.org/10.3390/ecmc-3-04678},
  year = 2017,
  publisher = {MDPI},
  pages = {},
  author = {Yulia Pankivska, Liubov Biliavska, Olga Povnitsa, Svitlana Zagorodnya},
  title = {Antiadenovirus Activity of New Fluorine-containing Polypeptides Mimetics}
}
TY - DATA
DO - 10.3390/ecmc-3-04678
UR - http://dx.doi.org/10.3390/ecmc-3-04678
TI - Antiadenovirus Activity of New Fluorine-containing Polypeptides Mimetics
PY - 2017
PB - MDPI
SP - 
AU -Yulia Pankivska, Liubov Biliavska, Olga Povnitsa, Svitlana Zagorodnya
Yulia Pankivska, Liubov Biliavska, Olga Povnitsa, Svitlana Zagorodnya, T. (2017). Antiadenovirus Activity of New Fluorine-containing Polypeptides Mimetics. doi:10.3390/ecmc-3-04678
“Antiadenovirus Activity of New Fluorine-containing Polypeptides Mimetics.” (2017) - Author: Yulia Pankivska, Liubov Biliavska, Olga Povnitsa, Svitlana Zagorodnya