سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : Theoretical Exploration of Nanoparticles Targeting Bacterial Prostatitis

ناشر : MDPI

DOI کد :

10.3390/ecmc-3-04673

سال انتشار : 2017

نویسنده : Vaibhav Kulkarni, Lalit Sonawane

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.3390/ecmc-3-04673},
  url = {http://dx.doi.org/10.3390/ecmc-3-04673},
  year = 2017,
  publisher = {MDPI},
  pages = {},
  author = {Vaibhav Kulkarni, Lalit Sonawane},
  title = {Theoretical Exploration of Nanoparticles Targeting Bacterial Prostatitis}
}
TY - DATA
DO - 10.3390/ecmc-3-04673
UR - http://dx.doi.org/10.3390/ecmc-3-04673
TI - Theoretical Exploration of Nanoparticles Targeting Bacterial Prostatitis
PY - 2017
PB - MDPI
SP - 
AU -Vaibhav Kulkarni, Lalit Sonawane
Vaibhav Kulkarni, Lalit Sonawane, T. (2017). Theoretical Exploration of Nanoparticles Targeting Bacterial Prostatitis. doi:10.3390/ecmc-3-04673
“Theoretical Exploration of Nanoparticles Targeting Bacterial Prostatitis.” (2017) - Author: Vaibhav Kulkarni, Lalit Sonawane