سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Contextual Family Therapy

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-15877-8_361-1

صفحه : 1-8

سال انتشار : 2017

نویسنده : Catherine Ducommun-Nagy

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-15877-8_361-1},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-15877-8_361-1},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-15877-8_361-1},
  author = {Catherine Ducommun-Nagy},
  title = {Contextual Family Therapy}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-15877-8_361-1
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-15877-8_361-1
TI - Contextual Family Therapy
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-15877-8_361-1
AU -Catherine Ducommun-Nagy
Catherine Ducommun-Nagy, T. (2017). Contextual Family Therapy. doi:10.1007/978-3-319-15877-8_361-1
“Contextual Family Therapy.” (2017) - Author: Catherine Ducommun-Nagy, Page: 1-8