سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : P262 Pulmonary benign metastasing leiomyoma: an single-institution case series

ناشر : BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society

DOI کد :

10.1136/thoraxjnl-2017-210983.404

سال انتشار : 2017

نویسنده : K Chandarana, V Rizzo, EJ Caruana, AG Dawson, S Rathinam, A Nakas

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.1136/thoraxjnl-2017-210983.404},
  url = {http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.404},
  year = 2017,
  publisher = {BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society},
  pages = {},
  author = {K Chandarana, V Rizzo, EJ Caruana, AG Dawson, S Rathinam, A Nakas},
  title = {P262 Pulmonary benign metastasing leiomyoma: an single-institution case series}
}
TY - DATA
DO - 10.1136/thoraxjnl-2017-210983.404
UR - http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210983.404
TI - P262 Pulmonary benign metastasing leiomyoma: an single-institution case series
PY - 2017
PB - BMJ Publishing Group Ltd and British Thoracic Society
SP - 
AU -K Chandarana, V Rizzo, EJ Caruana, AG Dawson, S Rathinam, A Nakas
K Chandarana, V Rizzo, EJ Caruana, AG Dawson, S Rathinam, A Nakas, T. (2017). P262 Pulmonary benign metastasing leiomyoma: an single-institution case series. doi:10.1136/thoraxjnl-2017-210983.404
“P262 Pulmonary benign metastasing leiomyoma: an single-institution case series.” (2017) - Author: K Chandarana, V Rizzo, EJ Caruana, AG Dawson, S Rathinam, A Nakas