سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مرجع : Dominant Traits and Diseases

ناشر : John Wiley & Sons, Ltd

DOI کد :

10.1002/9780470015902.a0001876.pub3

صفحه : 1-7

سال انتشار : 2017

نویسنده : Lynn B Jorde

نوع : مرجع

لینک خروجی به مرجع

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9780470015902.a0001876.pub3},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9780470015902.a0001876.pub3},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Ltd},
  pages = {10.1002/9780470015902.a0001876.pub3},
  author = {Lynn B Jorde},
  title = {Dominant Traits and Diseases}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9780470015902.a0001876.pub3
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9780470015902.a0001876.pub3
TI - Dominant Traits and Diseases
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Ltd
SP - 10.1002/9780470015902.a0001876.pub3
AU -Lynn B Jorde
Lynn B Jorde, T. (2017). Dominant Traits and Diseases. doi:10.1002/9780470015902.a0001876.pub3
“Dominant Traits and Diseases.” (2017) - Author: Lynn B Jorde, Page: 1-7