سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Combining RNA-seq data and homology-based gene prediction for plants, animals and fungi

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/219287

سال انتشار : 2017

نویسنده : Jens Keilwagen, Frank Hartung, Michael Paulini, Sven O. Twardziok, Jan Grau

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/219287},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/219287},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Jens Keilwagen, Frank Hartung, Michael Paulini, Sven O. Twardziok, Jan Grau},
  title = {Combining RNA-seq data and homology-based gene prediction for plants, animals and fungi}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/219287
UR - http://dx.doi.org/10.1101/219287
TI - Combining RNA-seq data and homology-based gene prediction for plants, animals and fungi
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Jens Keilwagen, Frank Hartung, Michael Paulini, Sven O. Twardziok, Jan Grau
Jens Keilwagen, Frank Hartung, Michael Paulini, Sven O. Twardziok, Jan Grau, T. (2017). Combining RNA-seq data and homology-based gene prediction for plants, animals and fungi. doi:10.1101/219287
“Combining RNA-seq data and homology-based gene prediction for plants, animals and fungi.” (2017) - Author: Jens Keilwagen, Frank Hartung, Michael Paulini, Sven O. Twardziok, Jan Grau