سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : Educação e saúde sobre fatores de risco de hipertensão arterial: Relato de experiência dos acadêmicos de medicina da UNIVAG

ناشر : Galoa

DOI کد :

10.17648/cmfc-mt-2017-63266

سال انتشار : 2017

نویسنده : João Marcos Ale da Conceição, Mirelly Pinho Pereira, Roberto Barcelos Severino Borges, Hellen Cristina Almeida Abreu de Lara

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.17648/cmfc-mt-2017-63266},
  url = {http://dx.doi.org/10.17648/cmfc-mt-2017-63266},
  year = 2017,
  publisher = {Galoa},
  pages = {},
  author = {João Marcos Ale da Conceição, Mirelly Pinho Pereira, Roberto Barcelos Severino Borges, Hellen Cristina Almeida Abreu de Lara},
  title = {Educação e saúde sobre fatores de risco de hipertensão arterial: Relato de experiência dos acadêmicos de medicina da UNIVAG}
}
TY - DATA
DO - 10.17648/cmfc-mt-2017-63266
UR - http://dx.doi.org/10.17648/cmfc-mt-2017-63266
TI - Educação e saúde sobre fatores de risco de hipertensão arterial: Relato de experiência dos acadêmicos de medicina da UNIVAG
PY - 2017
PB - Galoa
SP - 
AU -João Marcos Ale da Conceição, Mirelly Pinho Pereira, Roberto Barcelos Severino Borges, Hellen Cristina Almeida Abreu de Lara
João Marcos Ale da Conceição, Mirelly Pinho Pereira, Roberto Barcelos Severino Borges, Hellen Cristina Almeida Abreu de Lara, T. (2017). Educação e saúde sobre fatores de risco de hipertensão arterial: Relato de experiência dos acadêmicos de medicina da UNIVAG. doi:10.17648/cmfc-mt-2017-63266
“Educação e saúde sobre fatores de risco de hipertensão arterial: Relato de experiência dos acadêmicos de medicina da UNIVAG.” (2017) - Author: João Marcos Ale da Conceição, Mirelly Pinho Pereira, Roberto Barcelos Severino Borges, Hellen Cristina Almeida Abreu de Lara