سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Chronic Neural Stimulation

ISSN کد : 2190-5053, 2190-5061

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-69059-9_3

صفحه : 55-60

سال انتشار : 2017

نویسنده : Andy Kah Ping Tay

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-69059-9_3},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-69059-9_3},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-69059-9_3},
  author = {Andy Kah Ping Tay},
  title = {Chronic Neural Stimulation}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-69059-9_3
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-69059-9_3
TI - Chronic Neural Stimulation
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-69059-9_3
AU -Andy Kah Ping Tay
Andy Kah Ping Tay, T. (2017). Chronic Neural Stimulation. doi:10.1007/978-3-319-69059-9_3
“Chronic Neural Stimulation.” (2017) - Author: Andy Kah Ping Tay, Page: 55-60