سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : 1. The basic properties of Richardson extrapolation

ناشر : De Gruyter

DOI کد :

10.1515/9783110533002-002

صفحه : 1-22

سال انتشار : 2017

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1515/9783110533002-002},
  url = {http://dx.doi.org/10.1515/9783110533002-002},
  year = 2017,
  publisher = {De Gruyter},
  pages = {10.1515/9783110533002-002},
  author = {},
  title = {1. The basic properties of Richardson extrapolation}
}
TY - DATA
DO - 10.1515/9783110533002-002
UR - http://dx.doi.org/10.1515/9783110533002-002
TI - 1. The basic properties of Richardson extrapolation
PY - 2017
PB - De Gruyter
SP - 10.1515/9783110533002-002
AU -
, T. (2017). 1. The basic properties of Richardson extrapolation. doi:10.1515/9783110533002-002
“1. The basic properties of Richardson extrapolation.” (2017), Page: 1-22