سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان تک پژوهش : Dispatch management and organization of traffic volumes and traffic

ناشر : INFRA-M Academic Publishing LLC.

DOI کد :

10.12737/monography_5a0a8f83301045.36505388

سال انتشار : 2017

نویسنده : Дмитрий Левин, Dmitriy Levin

نوع : تک پژوهش

لینک خروجی به تک پژوهش

@incollection{1,
  doi = {10.12737/monography_5a0a8f83301045.36505388},
  url = {http://dx.doi.org/10.12737/monography_5a0a8f83301045.36505388},
  year = 2017,
  publisher = {INFRA-M Academic Publishing LLC.},
  pages = {},
  author = {Дмитрий Левин, Dmitriy Levin},
  title = {Dispatch management and organization of traffic volumes and traffic}
}
TY - DATA
DO - 10.12737/monography_5a0a8f83301045.36505388
UR - http://dx.doi.org/10.12737/monography_5a0a8f83301045.36505388
TI - Dispatch management and organization of traffic volumes and traffic
PY - 2017
PB - INFRA-M Academic Publishing LLC.
SP - 
AU -Дмитрий Левин, Dmitriy Levin
Дмитрий Левин, Dmitriy Levin, T. (2017). Dispatch management and organization of traffic volumes and traffic. doi:10.12737/monography_5a0a8f83301045.36505388
“Dispatch management and organization of traffic volumes and traffic.” (2017) - Author: Дмитрий Левин, Dmitriy Levin