سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان کتاب : Critical Realism for Welfare Professions

ناشر : Routledge

DOI کد :

10.4324/9781315517537

سال انتشار : 2017

نوع : کتاب

لینک خروجی به کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.4324/9781315517537},
  url = {http://dx.doi.org/10.4324/9781315517537},
  year = 2017,
  publisher = {Routledge},
  pages = {},
  author = {},
  title = {Critical Realism for Welfare Professions}
}
TY - DATA
DO - 10.4324/9781315517537
UR - http://dx.doi.org/10.4324/9781315517537
TI - Critical Realism for Welfare Professions
PY - 2017
PB - Routledge
SP - 
AU -
, T. (2017). Critical Realism for Welfare Professions. doi:10.4324/9781315517537
“Critical Realism for Welfare Professions.” (2017)