سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان فصلی از کتاب : Physiopathology, Diagnosis, and Treatment of GH Deficiency

ISSN کد : 2510-1927, 2510-1935

ناشر : Springer International Publishing

DOI کد :

10.1007/978-3-319-38681-2_2-1

صفحه : 1-27

سال انتشار : 2017

نویسنده : F. Tanriverdi, F. Kelestimur

نوع : فصلی از کتاب

لینک خروجی به فصلی از کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1007/978-3-319-38681-2_2-1},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-38681-2_2-1},
  year = 2017,
  publisher = {Springer International Publishing},
  pages = {10.1007/978-3-319-38681-2_2-1},
  author = {F. Tanriverdi, F. Kelestimur},
  title = {Physiopathology, Diagnosis, and Treatment of GH Deficiency}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/978-3-319-38681-2_2-1
UR - http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-38681-2_2-1
TI - Physiopathology, Diagnosis, and Treatment of GH Deficiency
PY - 2017
PB - Springer International Publishing
SP - 10.1007/978-3-319-38681-2_2-1
AU -F. Tanriverdi, F. Kelestimur
F. Tanriverdi, F. Kelestimur, T. (2017). Physiopathology, Diagnosis, and Treatment of GH Deficiency. doi:10.1007/978-3-319-38681-2_2-1
“Physiopathology, Diagnosis, and Treatment of GH Deficiency.” (2017) - Author: F. Tanriverdi, F. Kelestimur, Page: 1-27