سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Least Injurious Mechanical Ventilation in Pulmonary Resection Surgery

ISSN کد : 0003-2999

ناشر : Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)

DOI کد :

10.1213/ane.0000000000002608

صفحه : 1

سال انتشار : 2017

نویسنده : Vasileios Zochios

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1213/ane.0000000000002608},
  url = {http://dx.doi.org/10.1213/ane.0000000000002608},
  year = 2017,
  publisher = {Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)},
  pages = {10.1213/ane.0000000000002608},
  author = {Vasileios Zochios},
  title = {Least Injurious Mechanical Ventilation in Pulmonary Resection Surgery}
}
TY - DATA
DO - 10.1213/ane.0000000000002608
UR - http://dx.doi.org/10.1213/ane.0000000000002608
TI - Least Injurious Mechanical Ventilation in Pulmonary Resection Surgery
PY - 2017
PB - Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health)
SP - 10.1213/ane.0000000000002608
AU -Vasileios Zochios
Vasileios Zochios, T. (2017). Least Injurious Mechanical Ventilation in Pulmonary Resection Surgery. doi:10.1213/ane.0000000000002608
“Least Injurious Mechanical Ventilation in Pulmonary Resection Surgery.” (2017) - Author: Vasileios Zochios, Page: 1