سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Comparison between the Visual Analog Scale and the Numerical Rating Scale in the perception of esthetics and pain

ISSN کد : 1761-7227

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.ortho.2017.09.027

سال انتشار : 2017

نویسنده : Sofia Rosas, Maria Paço, Carolina Lemos, Teresa Pinho

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.ortho.2017.09.027},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.ortho.2017.09.027},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {Sofia Rosas, Maria Paço, Carolina Lemos, Teresa Pinho},
  title = {Comparison between the Visual Analog Scale and the Numerical Rating Scale in the perception of esthetics and pain}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.ortho.2017.09.027
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.ortho.2017.09.027
TI - Comparison between the Visual Analog Scale and the Numerical Rating Scale in the perception of esthetics and pain
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -Sofia Rosas, Maria Paço, Carolina Lemos, Teresa Pinho
Sofia Rosas, Maria Paço, Carolina Lemos, Teresa Pinho, T. (2017). Comparison between the Visual Analog Scale and the Numerical Rating Scale in the perception of esthetics and pain. doi:10.1016/j.ortho.2017.09.027
“Comparison between the Visual Analog Scale and the Numerical Rating Scale in the perception of esthetics and pain.” (2017) - Author: Sofia Rosas, Maria Paço, Carolina Lemos, Teresa Pinho