سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مرجع : Cancer Vaccines

ناشر : John Wiley & Sons, Ltd

DOI کد :

10.1002/9780470015902.a0024228

صفحه : 1-26

سال انتشار : 2017

نویسنده : Peter L Smith, Angus G Dalgleish

نوع : مرجع

لینک خروجی به مرجع

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9780470015902.a0024228},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9780470015902.a0024228},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Ltd},
  pages = {10.1002/9780470015902.a0024228},
  author = {Peter L Smith, Angus G Dalgleish},
  title = {Cancer Vaccines}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9780470015902.a0024228
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9780470015902.a0024228
TI - Cancer Vaccines
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Ltd
SP - 10.1002/9780470015902.a0024228
AU -Peter L Smith, Angus G Dalgleish
Peter L Smith, Angus G Dalgleish, T. (2017). Cancer Vaccines. doi:10.1002/9780470015902.a0024228
“Cancer Vaccines.” (2017) - Author: Peter L Smith, Angus G Dalgleish, Page: 1-26