سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : ONDAM, T2A, PMSI, SROS, MIGAC, MERRI, SIGAPS & IF: Highly linked French financial medical acronyms…

ISSN کد : 1879-7296

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.anorl.2017.10.004

سال انتشار : 2017

نویسنده : O. Laccourreye, F. Rubin

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.anorl.2017.10.004},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.anorl.2017.10.004},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {O. Laccourreye, F. Rubin},
  title = {ONDAM, T2A, PMSI, SROS, MIGAC, MERRI, SIGAPS & IF: Highly linked French financial medical acronyms…}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.anorl.2017.10.004
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.anorl.2017.10.004
TI - ONDAM, T2A, PMSI, SROS, MIGAC, MERRI, SIGAPS & IF: Highly linked French financial medical acronyms…
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -O. Laccourreye, F. Rubin
O. Laccourreye, F. Rubin, T. (2017). ONDAM, T2A, PMSI, SROS, MIGAC, MERRI, SIGAPS & IF: Highly linked French financial medical acronyms…. doi:10.1016/j.anorl.2017.10.004
“ONDAM, T2A, PMSI, SROS, MIGAC, MERRI, SIGAPS & IF: Highly linked French financial medical acronyms….” (2017) - Author: O. Laccourreye, F. Rubin