سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Akt2: a role in breast cancer metastasis

ISSN کد : 1465-542X

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1186/bcr739

سال انتشار : 2003

نویسنده : Noan-Minh Chau, Margaret Ashcroft

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1186/bcr739},
  url = {http://dx.doi.org/10.1186/bcr739},
  year = 2003,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {},
  author = {Noan-Minh Chau, Margaret Ashcroft},
  title = {Akt2: a role in breast cancer metastasis}
}
TY - DATA
DO - 10.1186/bcr739
UR - http://dx.doi.org/10.1186/bcr739
TI - Akt2: a role in breast cancer metastasis
PY - 2003
PB - Springer Nature
SP - 
AU -Noan-Minh Chau, Margaret Ashcroft
Noan-Minh Chau, Margaret Ashcroft, T. (2003). Akt2: a role in breast cancer metastasis. doi:10.1186/bcr739
“Akt2: a role in breast cancer metastasis.” (2003) - Author: Noan-Minh Chau, Margaret Ashcroft