سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مرجع : CRISPR-Cas9: A New Tool for Gene Therapy

ناشر : John Wiley & Sons, Ltd

DOI کد :

10.1002/9780470015902.a0026629

صفحه : 1-9

سال انتشار : 2017

نویسنده : Saumya Sharma, Souvik Maiti, Debojyoti Chakraborty

نوع : مرجع

لینک خروجی به مرجع

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9780470015902.a0026629},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9780470015902.a0026629},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Ltd},
  pages = {10.1002/9780470015902.a0026629},
  author = {Saumya Sharma, Souvik Maiti, Debojyoti Chakraborty},
  title = {CRISPR-Cas9: A New Tool for Gene Therapy}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9780470015902.a0026629
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9780470015902.a0026629
TI - CRISPR-Cas9: A New Tool for Gene Therapy
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Ltd
SP - 10.1002/9780470015902.a0026629
AU -Saumya Sharma, Souvik Maiti, Debojyoti Chakraborty
Saumya Sharma, Souvik Maiti, Debojyoti Chakraborty, T. (2017). CRISPR-Cas9: A New Tool for Gene Therapy. doi:10.1002/9780470015902.a0026629
“CRISPR-Cas9: A New Tool for Gene Therapy.” (2017) - Author: Saumya Sharma, Souvik Maiti, Debojyoti Chakraborty, Page: 1-9