سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Predicting breast cancer behavior by microarray analysis

ISSN کد : 1465-542X

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1186/bcr681

سال انتشار : 2003

نویسنده : M van de Vijver

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1186/bcr681},
  url = {http://dx.doi.org/10.1186/bcr681},
  year = 2003,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {},
  author = {M van de Vijver},
  title = {Predicting breast cancer behavior by microarray analysis}
}
TY - DATA
DO - 10.1186/bcr681
UR - http://dx.doi.org/10.1186/bcr681
TI - Predicting breast cancer behavior by microarray analysis
PY - 2003
PB - Springer Nature
SP - 
AU -M van de Vijver
M van de Vijver, T. (2003). Predicting breast cancer behavior by microarray analysis. doi:10.1186/bcr681
“Predicting breast cancer behavior by microarray analysis.” (2003) - Author: M van de Vijver