سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Steroid regulation of breast cancer cell proliferation

ISSN کد : 1465-542X

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1186/bcr679

سال انتشار : 2003

نویسنده : RL Sutherland

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1186/bcr679},
  url = {http://dx.doi.org/10.1186/bcr679},
  year = 2003,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {},
  author = {RL Sutherland},
  title = {Steroid regulation of breast cancer cell proliferation}
}
TY - DATA
DO - 10.1186/bcr679
UR - http://dx.doi.org/10.1186/bcr679
TI - Steroid regulation of breast cancer cell proliferation
PY - 2003
PB - Springer Nature
SP - 
AU -RL Sutherland
RL Sutherland, T. (2003). Steroid regulation of breast cancer cell proliferation. doi:10.1186/bcr679
“Steroid regulation of breast cancer cell proliferation.” (2003) - Author: RL Sutherland