سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Breast Cancer Research and Treatment

ISSN کد : 0167-6806, 1573-7217

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1023/b:brea.0000004449.49419.11

صفحه : 1-2

سال انتشار : 2003

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1023/b:brea.0000004449.49419.11},
  url = {http://dx.doi.org/10.1023/b:brea.0000004449.49419.11},
  year = 2003,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {10.1023/b:brea.0000004449.49419.11},
  author = {},
  title = {Breast Cancer Research and Treatment}
}
TY - DATA
DO - 10.1023/b:brea.0000004449.49419.11
UR - http://dx.doi.org/10.1023/b:brea.0000004449.49419.11
TI - Breast Cancer Research and Treatment
PY - 2003
PB - Springer Nature
SP - 10.1023/b:brea.0000004449.49419.11
AU -
, T. (2003). Breast Cancer Research and Treatment. doi:10.1023/b:brea.0000004449.49419.11
“Breast Cancer Research and Treatment.” (2003), Page: 1-2