سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Breast cancer research and treatment

ISSN کد : 0167-6806, 1573-7217

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1023/a:1006321831022

صفحه : 177-181

سال انتشار : 2000

نویسنده : Michele Alexander

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1023/a:1006321831022},
  url = {http://dx.doi.org/10.1023/a:1006321831022},
  year = 2000,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {10.1023/a:1006321831022},
  author = {Michele Alexander},
  title = {Breast cancer research and treatment}
}
TY - DATA
DO - 10.1023/a:1006321831022
UR - http://dx.doi.org/10.1023/a:1006321831022
TI - Breast cancer research and treatment
PY - 2000
PB - Springer Nature
SP - 10.1023/a:1006321831022
AU -Michele Alexander
Michele Alexander, T. (2000). Breast cancer research and treatment. doi:10.1023/a:1006321831022
“Breast cancer research and treatment.” (2000) - Author: Michele Alexander, Page: 177-181