سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Breast cancer research and treatment

ISSN کد : 0167-6806, 1573-7217

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1023/a:1006193112868

صفحه : 187-191

سال انتشار : 1999

نویسنده : Michele Alexander

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1023/a:1006193112868},
  url = {http://dx.doi.org/10.1023/a:1006193112868},
  year = 1999,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {10.1023/a:1006193112868},
  author = {Michele Alexander},
  title = {Breast cancer research and treatment}
}
TY - DATA
DO - 10.1023/a:1006193112868
UR - http://dx.doi.org/10.1023/a:1006193112868
TI - Breast cancer research and treatment
PY - 1999
PB - Springer Nature
SP - 10.1023/a:1006193112868
AU -Michele Alexander
Michele Alexander, T. (1999). Breast cancer research and treatment. doi:10.1023/a:1006193112868
“Breast cancer research and treatment.” (1999) - Author: Michele Alexander, Page: 187-191