سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Breast Cancer Research and Treatment

ISSN کد : 0167-6806, 1573-7217

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1023/a:1006151427889

صفحه : 81-85

سال انتشار : 1999

نویسنده : Michele Alexander

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1023/a:1006151427889},
  url = {http://dx.doi.org/10.1023/a:1006151427889},
  year = 1999,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {10.1023/a:1006151427889},
  author = {Michele Alexander},
  title = {Breast Cancer Research and Treatment}
}
TY - DATA
DO - 10.1023/a:1006151427889
UR - http://dx.doi.org/10.1023/a:1006151427889
TI - Breast Cancer Research and Treatment
PY - 1999
PB - Springer Nature
SP - 10.1023/a:1006151427889
AU -Michele Alexander
Michele Alexander, T. (1999). Breast Cancer Research and Treatment. doi:10.1023/a:1006151427889
“Breast Cancer Research and Treatment.” (1999) - Author: Michele Alexander, Page: 81-85