سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Triple negative breast cancer: emerging therapeutic modalities and novel combination therapies

ISSN کد : 0305-7372

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.ctrv.2017.11.003

سال انتشار : 2017

نویسنده : Alice Lee, Mustafa B.A. Djamgoz

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.ctrv.2017.11.003},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.ctrv.2017.11.003},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {Alice Lee, Mustafa B.A. Djamgoz},
  title = {Triple negative breast cancer: emerging therapeutic modalities and novel combination therapies}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.ctrv.2017.11.003
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.ctrv.2017.11.003
TI - Triple negative breast cancer: emerging therapeutic modalities and novel combination therapies
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -Alice Lee, Mustafa B.A. Djamgoz
Alice Lee, Mustafa B.A. Djamgoz, T. (2017). Triple negative breast cancer: emerging therapeutic modalities and novel combination therapies. doi:10.1016/j.ctrv.2017.11.003
“Triple negative breast cancer: emerging therapeutic modalities and novel combination therapies.” (2017) - Author: Alice Lee, Mustafa B.A. Djamgoz