سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مرجع : Molecular Genetics of Coronary Artery Disease

ناشر : John Wiley & Sons, Ltd

DOI کد :

10.1002/9780470015902.a0027329

صفحه : 1-10

سال انتشار : 2017

نویسنده : Kouichi Ozaki

نوع : مرجع

لینک خروجی به مرجع

@incollection{1,
  doi = {10.1002/9780470015902.a0027329},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/9780470015902.a0027329},
  year = 2017,
  publisher = {John Wiley & Sons, Ltd},
  pages = {10.1002/9780470015902.a0027329},
  author = {Kouichi Ozaki},
  title = {Molecular Genetics of Coronary Artery Disease}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/9780470015902.a0027329
UR - http://dx.doi.org/10.1002/9780470015902.a0027329
TI - Molecular Genetics of Coronary Artery Disease
PY - 2017
PB - John Wiley & Sons, Ltd
SP - 10.1002/9780470015902.a0027329
AU -Kouichi Ozaki
Kouichi Ozaki, T. (2017). Molecular Genetics of Coronary Artery Disease. doi:10.1002/9780470015902.a0027329
“Molecular Genetics of Coronary Artery Disease.” (2017) - Author: Kouichi Ozaki, Page: 1-10