سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : An Overview of Polyamine Metabolism in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma

ISSN کد : 0020-7136

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1002/ijc.31155

سال انتشار : 2017

نویسنده : Otto Phanstiel

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1002/ijc.31155},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/ijc.31155},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {},
  author = {Otto Phanstiel},
  title = {An Overview of Polyamine Metabolism in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/ijc.31155
UR - http://dx.doi.org/10.1002/ijc.31155
TI - An Overview of Polyamine Metabolism in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 
AU -Otto Phanstiel
Otto Phanstiel, T. (2017). An Overview of Polyamine Metabolism in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. doi:10.1002/ijc.31155
“An Overview of Polyamine Metabolism in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma.” (2017) - Author: Otto Phanstiel