سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Methods for second primary cancer evaluation have to be standardized

ISSN کد : 0020-7136

ناشر : Wiley-Blackwell

DOI کد :

10.1002/ijc.31150

سال انتشار : 2017

نویسنده : Emanuele Crocetti, Carlotta Buzzoni, Orietta Giuliani

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1002/ijc.31150},
  url = {http://dx.doi.org/10.1002/ijc.31150},
  year = 2017,
  publisher = {Wiley-Blackwell},
  pages = {},
  author = {Emanuele Crocetti, Carlotta Buzzoni, Orietta Giuliani},
  title = {Methods for second primary cancer evaluation have to be standardized}
}
TY - DATA
DO - 10.1002/ijc.31150
UR - http://dx.doi.org/10.1002/ijc.31150
TI - Methods for second primary cancer evaluation have to be standardized
PY - 2017
PB - Wiley-Blackwell
SP - 
AU -Emanuele Crocetti, Carlotta Buzzoni, Orietta Giuliani
Emanuele Crocetti, Carlotta Buzzoni, Orietta Giuliani, T. (2017). Methods for second primary cancer evaluation have to be standardized. doi:10.1002/ijc.31150
“Methods for second primary cancer evaluation have to be standardized.” (2017) - Author: Emanuele Crocetti, Carlotta Buzzoni, Orietta Giuliani