سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مجموعه اطلاعات : Experimental fMRI, behavioral and psychometric data for impact of anti-inflammatory drug Anti-TNFa.

ناشر : University of Queensland Library

DOI کد :

10.14264/uql.2017.984

سال انتشار : 2017

نویسنده : Marcus Gray

نوع : مجموعه اطلاعات

لینک خروجی به مجموعه اطلاعات

@incollection{1,
  doi = {10.14264/uql.2017.984},
  url = {http://dx.doi.org/10.14264/uql.2017.984},
  year = 2017,
  publisher = {University of Queensland Library},
  pages = {},
  author = {Marcus Gray},
  title = {Experimental fMRI, behavioral and psychometric data for impact of anti-inflammatory drug Anti-TNFa.}
}
TY - DATA
DO - 10.14264/uql.2017.984
UR - http://dx.doi.org/10.14264/uql.2017.984
TI - Experimental fMRI, behavioral and psychometric data for impact of anti-inflammatory drug Anti-TNFa.
PY - 2017
PB - University of Queensland Library
SP - 
AU -Marcus Gray
Marcus Gray, T. (2017). Experimental fMRI, behavioral and psychometric data for impact of anti-inflammatory drug Anti-TNFa.. doi:10.14264/uql.2017.984
“Experimental fMRI, behavioral and psychometric data for impact of anti-inflammatory drug Anti-TNFa..” (2017) - Author: Marcus Gray