سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : The role of telomere shortening in carcinogenesis: A hybrid stochastic-deterministic approach

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/218537

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ignacio A Rodriguez-Brenes, Natalia Komarova, Dominik Wodarz

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/218537},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/218537},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Ignacio A Rodriguez-Brenes, Natalia Komarova, Dominik Wodarz},
  title = {The role of telomere shortening in carcinogenesis: A hybrid stochastic-deterministic approach}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/218537
UR - http://dx.doi.org/10.1101/218537
TI - The role of telomere shortening in carcinogenesis: A hybrid stochastic-deterministic approach
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Ignacio A Rodriguez-Brenes, Natalia Komarova, Dominik Wodarz
Ignacio A Rodriguez-Brenes, Natalia Komarova, Dominik Wodarz, T. (2017). The role of telomere shortening in carcinogenesis: A hybrid stochastic-deterministic approach. doi:10.1101/218537
“The role of telomere shortening in carcinogenesis: A hybrid stochastic-deterministic approach.” (2017) - Author: Ignacio A Rodriguez-Brenes, Natalia Komarova, Dominik Wodarz