سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : The impact of tumor receptor heterogeneity on the response to anti-angiogenic cancer treatment

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/218073

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ding Li, Stacey Finley

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/218073},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/218073},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Ding Li, Stacey Finley},
  title = {The impact of tumor receptor heterogeneity on the response to anti-angiogenic cancer treatment}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/218073
UR - http://dx.doi.org/10.1101/218073
TI - The impact of tumor receptor heterogeneity on the response to anti-angiogenic cancer treatment
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Ding Li, Stacey Finley
Ding Li, Stacey Finley, T. (2017). The impact of tumor receptor heterogeneity on the response to anti-angiogenic cancer treatment. doi:10.1101/218073
“The impact of tumor receptor heterogeneity on the response to anti-angiogenic cancer treatment.” (2017) - Author: Ding Li, Stacey Finley