سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Biomarker identification for statin sensitivity of cancer cell lines

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/215756

سال انتشار : 2017

نویسنده : Vineet Raghu, Colin Beckwitt, Katsuhiko Warita, Alan Wells, Panayiotis Benos, Zoltan Oltvai

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/215756},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/215756},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Vineet Raghu, Colin Beckwitt, Katsuhiko Warita, Alan Wells, Panayiotis Benos, Zoltan Oltvai},
  title = {Biomarker identification for statin sensitivity of cancer cell lines}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/215756
UR - http://dx.doi.org/10.1101/215756
TI - Biomarker identification for statin sensitivity of cancer cell lines
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Vineet Raghu, Colin Beckwitt, Katsuhiko Warita, Alan Wells, Panayiotis Benos, Zoltan Oltvai
Vineet Raghu, Colin Beckwitt, Katsuhiko Warita, Alan Wells, Panayiotis Benos, Zoltan Oltvai, T. (2017). Biomarker identification for statin sensitivity of cancer cell lines. doi:10.1101/215756
“Biomarker identification for statin sensitivity of cancer cell lines.” (2017) - Author: Vineet Raghu, Colin Beckwitt, Katsuhiko Warita, Alan Wells, Panayiotis Benos, Zoltan Oltvai