سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Bioinformatics Workflow Management With The Wobidisco Ecosystem

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/213884

سال انتشار : 2017

نویسنده : Sebastien Mondet, Bulent Arman Aksoy, Leonid Rozenberg, Isaac Hodes, Jeffrey Hammerbacher

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/213884},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/213884},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Sebastien Mondet, Bulent Arman Aksoy, Leonid Rozenberg, Isaac Hodes, Jeffrey Hammerbacher},
  title = {Bioinformatics Workflow Management With The Wobidisco Ecosystem}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/213884
UR - http://dx.doi.org/10.1101/213884
TI - Bioinformatics Workflow Management With The Wobidisco Ecosystem
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Sebastien Mondet, Bulent Arman Aksoy, Leonid Rozenberg, Isaac Hodes, Jeffrey Hammerbacher
Sebastien Mondet, Bulent Arman Aksoy, Leonid Rozenberg, Isaac Hodes, Jeffrey Hammerbacher, T. (2017). Bioinformatics Workflow Management With The Wobidisco Ecosystem. doi:10.1101/213884
“Bioinformatics Workflow Management With The Wobidisco Ecosystem.” (2017) - Author: Sebastien Mondet, Bulent Arman Aksoy, Leonid Rozenberg, Isaac Hodes, Jeffrey Hammerbacher