سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Testing for co-adaptation of plants and arbuscular mycorrhizal fungi in a biodiversity experiment

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/216986

سال انتشار : 2017

نویسنده : Terhi Hahl, Sofia Julia van Moorsel, Marc W. Schmid, Debra Zuppinger-Dingley, Bernhard Schmid, Cameron Wagg

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/216986},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/216986},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Terhi Hahl, Sofia Julia van Moorsel, Marc W. Schmid, Debra Zuppinger-Dingley, Bernhard Schmid, Cameron Wagg},
  title = {Testing for co-adaptation of plants and arbuscular mycorrhizal fungi in a biodiversity experiment}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/216986
UR - http://dx.doi.org/10.1101/216986
TI - Testing for co-adaptation of plants and arbuscular mycorrhizal fungi in a biodiversity experiment
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Terhi Hahl, Sofia Julia van Moorsel, Marc W. Schmid, Debra Zuppinger-Dingley, Bernhard Schmid, Cameron Wagg
Terhi Hahl, Sofia Julia van Moorsel, Marc W. Schmid, Debra Zuppinger-Dingley, Bernhard Schmid, Cameron Wagg, T. (2017). Testing for co-adaptation of plants and arbuscular mycorrhizal fungi in a biodiversity experiment. doi:10.1101/216986
“Testing for co-adaptation of plants and arbuscular mycorrhizal fungi in a biodiversity experiment.” (2017) - Author: Terhi Hahl, Sofia Julia van Moorsel, Marc W. Schmid, Debra Zuppinger-Dingley, Bernhard Schmid, Cameron Wagg