سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : White LED Lighting for Plants

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/215095

سال انتشار : 2017

نویسنده : Anton Sharakshane

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/215095},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/215095},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Anton Sharakshane},
  title = {White LED Lighting for Plants}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/215095
UR - http://dx.doi.org/10.1101/215095
TI - White LED Lighting for Plants
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Anton Sharakshane
Anton Sharakshane, T. (2017). White LED Lighting for Plants. doi:10.1101/215095
“White LED Lighting for Plants.” (2017) - Author: Anton Sharakshane