سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله کنفرانس : TRANSTORNO DA PERSONALIDADE ANTISSOCIAL E A TEORIA DO APEGO: O CASO BETH THOMAS

ناشر : UNIFESP

DOI کد :

10.22388/2525-5894.2017.28

سال انتشار : 2017

نویسنده : Laila Leme, Raíssa Leme, André Andrade

نوع : مقاله کنفرانس

لینک خروجی به مقاله کنفرانس

@incollection{1,
  doi = {10.22388/2525-5894.2017.28},
  url = {http://dx.doi.org/10.22388/2525-5894.2017.28},
  year = 2017,
  publisher = {UNIFESP},
  pages = {},
  author = {Laila Leme, Raíssa Leme, André Andrade},
  title = {TRANSTORNO DA PERSONALIDADE ANTISSOCIAL E A TEORIA DO APEGO: O CASO BETH THOMAS}
}
TY - DATA
DO - 10.22388/2525-5894.2017.28
UR - http://dx.doi.org/10.22388/2525-5894.2017.28
TI - TRANSTORNO DA PERSONALIDADE ANTISSOCIAL E A TEORIA DO APEGO: O CASO BETH THOMAS
PY - 2017
PB - UNIFESP
SP - 
AU -Laila Leme, Raíssa Leme, André Andrade
Laila Leme, Raíssa Leme, André Andrade, T. (2017). TRANSTORNO DA PERSONALIDADE ANTISSOCIAL E A TEORIA DO APEGO: O CASO BETH THOMAS. doi:10.22388/2525-5894.2017.28
“TRANSTORNO DA PERSONALIDADE ANTISSOCIAL E A TEORIA DO APEGO: O CASO BETH THOMAS.” (2017) - Author: Laila Leme, Raíssa Leme, André Andrade