سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Transcriptional Changes of DNA Replication and Repair Factors Over Uveal Melanoma Subtypes

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/214932

سال انتشار : 2017

نویسنده : Melanie H. Kucherlapati

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/214932},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/214932},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Melanie H. Kucherlapati},
  title = {Transcriptional Changes of DNA Replication and Repair Factors Over Uveal Melanoma Subtypes}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/214932
UR - http://dx.doi.org/10.1101/214932
TI - Transcriptional Changes of DNA Replication and Repair Factors Over Uveal Melanoma Subtypes
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Melanie H. Kucherlapati
Melanie H. Kucherlapati, T. (2017). Transcriptional Changes of DNA Replication and Repair Factors Over Uveal Melanoma Subtypes. doi:10.1101/214932
“Transcriptional Changes of DNA Replication and Repair Factors Over Uveal Melanoma Subtypes.” (2017) - Author: Melanie H. Kucherlapati