سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Transient adrenal insufficiency secondary to chronic opioid drug therapy

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.50.ep002

سال انتشار : 2017

نویسنده : Natalie Vanderpant, Vassiliki Bravis

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.50.ep002},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.50.ep002},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Natalie Vanderpant, Vassiliki Bravis},
  title = {Transient adrenal insufficiency secondary to chronic opioid drug therapy}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.50.ep002
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.50.ep002
TI - Transient adrenal insufficiency secondary to chronic opioid drug therapy
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Natalie Vanderpant, Vassiliki Bravis
Natalie Vanderpant, Vassiliki Bravis, T. (2017). Transient adrenal insufficiency secondary to chronic opioid drug therapy. doi:10.1530/endoabs.50.ep002
“Transient adrenal insufficiency secondary to chronic opioid drug therapy.” (2017) - Author: Natalie Vanderpant, Vassiliki Bravis