سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Evolutionary dynamics and molecular features of intra-tumor heterogeneity

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/214791

سال انتشار : 2017

نویسنده : Franck Raynaud, Marco Mina, Giovanni Ciriello

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/214791},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/214791},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Franck Raynaud, Marco Mina, Giovanni Ciriello},
  title = {Evolutionary dynamics and molecular features of intra-tumor heterogeneity}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/214791
UR - http://dx.doi.org/10.1101/214791
TI - Evolutionary dynamics and molecular features of intra-tumor heterogeneity
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Franck Raynaud, Marco Mina, Giovanni Ciriello
Franck Raynaud, Marco Mina, Giovanni Ciriello, T. (2017). Evolutionary dynamics and molecular features of intra-tumor heterogeneity. doi:10.1101/214791
“Evolutionary dynamics and molecular features of intra-tumor heterogeneity.” (2017) - Author: Franck Raynaud, Marco Mina, Giovanni Ciriello