سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Arsenic and Mercury Content Determination in Commercial Cosmetics Products by Atomic Absorption Spectroscopy

ISSN کد : 1986-6038, 1986-602X

ناشر : National and University Library of the Republic of Srpska

DOI کد :

10.7251/qol1701023j

سال انتشار : 2017

نویسنده : Dijana Jelić, Vesna Antunović, Mirjana Đermanović

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.7251/qol1701023j},
  url = {http://dx.doi.org/10.7251/qol1701023j},
  year = 2017,
  publisher = {National and University Library of the Republic of Srpska},
  pages = {},
  author = {Dijana Jelić, Vesna Antunović, Mirjana Đermanović},
  title = {Arsenic and Mercury Content Determination in Commercial Cosmetics Products by Atomic Absorption Spectroscopy}
}
TY - DATA
DO - 10.7251/qol1701023j
UR - http://dx.doi.org/10.7251/qol1701023j
TI - Arsenic and Mercury Content Determination in Commercial Cosmetics Products by Atomic Absorption Spectroscopy
PY - 2017
PB - National and University Library of the Republic of Srpska
SP - 
AU -Dijana Jelić, Vesna Antunović, Mirjana Đermanović
Dijana Jelić, Vesna Antunović, Mirjana Đermanović, T. (2017). Arsenic and Mercury Content Determination in Commercial Cosmetics Products by Atomic Absorption Spectroscopy. doi:10.7251/qol1701023j
“Arsenic and Mercury Content Determination in Commercial Cosmetics Products by Atomic Absorption Spectroscopy.” (2017) - Author: Dijana Jelić, Vesna Antunović, Mirjana Đermanović