سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Binge Eating Disorder and Substance Use Disorder: A Case for Food Addiction

ISSN کد : 0033-2968, 0974-9861

ناشر : Springer Nature

DOI کد :

10.1007/s12646-017-0431-9

سال انتشار : 2017

نویسنده : Aubrey Gillette Shell, Michael W. Firmin

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1007/s12646-017-0431-9},
  url = {http://dx.doi.org/10.1007/s12646-017-0431-9},
  year = 2017,
  publisher = {Springer Nature},
  pages = {},
  author = {Aubrey Gillette Shell, Michael W. Firmin},
  title = {Binge Eating Disorder and Substance Use Disorder: A Case for Food Addiction}
}
TY - DATA
DO - 10.1007/s12646-017-0431-9
UR - http://dx.doi.org/10.1007/s12646-017-0431-9
TI - Binge Eating Disorder and Substance Use Disorder: A Case for Food Addiction
PY - 2017
PB - Springer Nature
SP - 
AU -Aubrey Gillette Shell, Michael W. Firmin
Aubrey Gillette Shell, Michael W. Firmin, T. (2017). Binge Eating Disorder and Substance Use Disorder: A Case for Food Addiction. doi:10.1007/s12646-017-0431-9
“Binge Eating Disorder and Substance Use Disorder: A Case for Food Addiction.” (2017) - Author: Aubrey Gillette Shell, Michael W. Firmin