سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان کتاب : Toxicology

ناشر : Oxford University Press

DOI کد :

10.1093/med/9780198786870.003.0017

سال انتشار : 2017

نویسنده : Ashis Banerjee, Clara Oliver

نوع : کتاب

لینک خروجی به کتاب

@incollection{1,
  doi = {10.1093/med/9780198786870.003.0017},
  url = {http://dx.doi.org/10.1093/med/9780198786870.003.0017},
  year = 2017,
  publisher = {Oxford University Press},
  pages = {},
  author = {Ashis Banerjee, Clara Oliver},
  title = {Toxicology}
}
TY - DATA
DO - 10.1093/med/9780198786870.003.0017
UR - http://dx.doi.org/10.1093/med/9780198786870.003.0017
TI - Toxicology
PY - 2017
PB - Oxford University Press
SP - 
AU -Ashis Banerjee, Clara Oliver
Ashis Banerjee, Clara Oliver, T. (2017). Toxicology. doi:10.1093/med/9780198786870.003.0017
“Toxicology.” (2017) - Author: Ashis Banerjee, Clara Oliver