سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Aplastic anemia is related to alterations in T cell receptor signaling

ISSN کد : 2313-0792

ناشر : AME Publishing Company

DOI کد :

10.21037/sci.2017.09.07

صفحه : 85-85

سال انتشار : 2017

نویسنده : Yankai Xiao, Suwen Zhao , Bo Li

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.21037/sci.2017.09.07},
  url = {http://dx.doi.org/10.21037/sci.2017.09.07},
  year = 2017,
  publisher = {AME Publishing Company},
  pages = {10.21037/sci.2017.09.07},
  author = {Yankai Xiao, Suwen Zhao , Bo Li},
  title = {Aplastic anemia is related to alterations in T cell receptor signaling}
}
TY - DATA
DO - 10.21037/sci.2017.09.07
UR - http://dx.doi.org/10.21037/sci.2017.09.07
TI - Aplastic anemia is related to alterations in T cell receptor signaling
PY - 2017
PB - AME Publishing Company
SP - 10.21037/sci.2017.09.07
AU -Yankai Xiao, Suwen Zhao , Bo Li
Yankai Xiao, Suwen Zhao , Bo Li, T. (2017). Aplastic anemia is related to alterations in T cell receptor signaling. doi:10.21037/sci.2017.09.07
“Aplastic anemia is related to alterations in T cell receptor signaling.” (2017) - Author: Yankai Xiao, Suwen Zhao , Bo Li, Page: 85-85