سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : AptaBlocks: Accelerating the Design of RNA-based Drug Delivery Systems

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/216465

سال انتشار : 2017

نویسنده : Yijie Wang, Jan Hoinka, Piotr Swiderski, Teresa Przytycka

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/216465},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/216465},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Yijie Wang, Jan Hoinka, Piotr Swiderski, Teresa Przytycka},
  title = {AptaBlocks: Accelerating the Design of RNA-based Drug Delivery Systems}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/216465
UR - http://dx.doi.org/10.1101/216465
TI - AptaBlocks: Accelerating the Design of RNA-based Drug Delivery Systems
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Yijie Wang, Jan Hoinka, Piotr Swiderski, Teresa Przytycka
Yijie Wang, Jan Hoinka, Piotr Swiderski, Teresa Przytycka, T. (2017). AptaBlocks: Accelerating the Design of RNA-based Drug Delivery Systems. doi:10.1101/216465
“AptaBlocks: Accelerating the Design of RNA-based Drug Delivery Systems.” (2017) - Author: Yijie Wang, Jan Hoinka, Piotr Swiderski, Teresa Przytycka