سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان محتوای ارسال شده : Predicting Cancer Drug Response Using a Recommender System

ناشر : Cold Spring Harbor Laboratory

DOI کد :

10.1101/215327

سال انتشار : 2017

نویسنده : Chayaporn Suphavilai, Denis Bertrand, Niranjan Nagarajan

نوع : محتوای ارسال شده

لینک خروجی به محتوای ارسال شده

@incollection{1,
  doi = {10.1101/215327},
  url = {http://dx.doi.org/10.1101/215327},
  year = 2017,
  publisher = {Cold Spring Harbor Laboratory},
  pages = {},
  author = {Chayaporn Suphavilai, Denis Bertrand, Niranjan Nagarajan},
  title = {Predicting Cancer Drug Response Using a Recommender System}
}
TY - DATA
DO - 10.1101/215327
UR - http://dx.doi.org/10.1101/215327
TI - Predicting Cancer Drug Response Using a Recommender System
PY - 2017
PB - Cold Spring Harbor Laboratory
SP - 
AU -Chayaporn Suphavilai, Denis Bertrand, Niranjan Nagarajan
Chayaporn Suphavilai, Denis Bertrand, Niranjan Nagarajan, T. (2017). Predicting Cancer Drug Response Using a Recommender System. doi:10.1101/215327
“Predicting Cancer Drug Response Using a Recommender System.” (2017) - Author: Chayaporn Suphavilai, Denis Bertrand, Niranjan Nagarajan