سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Association of Blood Pressure Lowering With Mortality and Cardiovascular Disease Across Blood Pressure Levels

ISSN کد : 2168-6106

ناشر : American Medical Association (AMA)

DOI کد :

10.1001/jamainternmed.2017.6015

سال انتشار : 2017

نویسنده : Mattias Brunström, Bo Carlberg

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1001/jamainternmed.2017.6015},
  url = {http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2017.6015},
  year = 2017,
  publisher = {American Medical Association (AMA)},
  pages = {},
  author = {Mattias Brunström, Bo Carlberg},
  title = {Association of Blood Pressure Lowering With Mortality and Cardiovascular Disease Across Blood Pressure Levels}
}
TY - DATA
DO - 10.1001/jamainternmed.2017.6015
UR - http://dx.doi.org/10.1001/jamainternmed.2017.6015
TI - Association of Blood Pressure Lowering With Mortality and Cardiovascular Disease Across Blood Pressure Levels
PY - 2017
PB - American Medical Association (AMA)
SP - 
AU -Mattias Brunström, Bo Carlberg
Mattias Brunström, Bo Carlberg, T. (2017). Association of Blood Pressure Lowering With Mortality and Cardiovascular Disease Across Blood Pressure Levels. doi:10.1001/jamainternmed.2017.6015
“Association of Blood Pressure Lowering With Mortality and Cardiovascular Disease Across Blood Pressure Levels.” (2017) - Author: Mattias Brunström, Bo Carlberg