سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : Providing Cardiothoracic Services in 2035: Signs of Trouble Ahead

ISSN کد : 0022-5223

ناشر : Elsevier BV

DOI کد :

10.1016/j.jtcvs.2017.09.135

سال انتشار : 2017

نویسنده : Susan Moffatt-Bruce, Juan Crestanello, David P. Way, Thomas E. Williams

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1016/j.jtcvs.2017.09.135},
  url = {http://dx.doi.org/10.1016/j.jtcvs.2017.09.135},
  year = 2017,
  publisher = {Elsevier BV},
  pages = {},
  author = {Susan Moffatt-Bruce, Juan Crestanello, David P. Way, Thomas E. Williams},
  title = {Providing Cardiothoracic Services in 2035: Signs of Trouble Ahead}
}
TY - DATA
DO - 10.1016/j.jtcvs.2017.09.135
UR - http://dx.doi.org/10.1016/j.jtcvs.2017.09.135
TI - Providing Cardiothoracic Services in 2035: Signs of Trouble Ahead
PY - 2017
PB - Elsevier BV
SP - 
AU -Susan Moffatt-Bruce, Juan Crestanello, David P. Way, Thomas E. Williams
Susan Moffatt-Bruce, Juan Crestanello, David P. Way, Thomas E. Williams, T. (2017). Providing Cardiothoracic Services in 2035: Signs of Trouble Ahead. doi:10.1016/j.jtcvs.2017.09.135
“Providing Cardiothoracic Services in 2035: Signs of Trouble Ahead.” (2017) - Author: Susan Moffatt-Bruce, Juan Crestanello, David P. Way, Thomas E. Williams