سامانه جستجوی جامع منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازعنوان مقاله ای از مجله : A rare case of combined hyperparathyroidism and thymoma

ISSN کد : 1479-6848

ناشر : BioScientifica

DOI کد :

10.1530/endoabs.50.ep034

سال انتشار : 2017

نویسنده : Navya Basavaraju, Prashant Singh, Probal Moulik, Srinivasa Rangan

نوع : مقاله ای از مجله

لینک خروجی به مقاله ای از مجله

@incollection{1,
  doi = {10.1530/endoabs.50.ep034},
  url = {http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.50.ep034},
  year = 2017,
  publisher = {BioScientifica},
  pages = {},
  author = {Navya Basavaraju, Prashant Singh, Probal Moulik, Srinivasa Rangan},
  title = {A rare case of combined hyperparathyroidism and thymoma}
}
TY - DATA
DO - 10.1530/endoabs.50.ep034
UR - http://dx.doi.org/10.1530/endoabs.50.ep034
TI - A rare case of combined hyperparathyroidism and thymoma
PY - 2017
PB - BioScientifica
SP - 
AU -Navya Basavaraju, Prashant Singh, Probal Moulik, Srinivasa Rangan
Navya Basavaraju, Prashant Singh, Probal Moulik, Srinivasa Rangan, T. (2017). A rare case of combined hyperparathyroidism and thymoma. doi:10.1530/endoabs.50.ep034
“A rare case of combined hyperparathyroidism and thymoma.” (2017) - Author: Navya Basavaraju, Prashant Singh, Probal Moulik, Srinivasa Rangan